Skagerakturneringen
TURNERINGSREGLEMENT

OPPSETT
Alle lag deltar i innledende puljespill, fortrinnsvis med 4 lag i hver pulje. 

De beste lagene fra hver pulje går videre til sluttspill på søndag.

Hvis det er for få lag i en klasse til å avvikle kampene som gruppespill, settes klassen opp som en serie med de samme kamptider som i gruppespill.

BEREGNING AV PLASSERING
Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng og tap 0 poeng.

Ved lik poengsum i puljespill er målforskjell avgjørende.  Ved lik målforskjell teller mest scorede mål, deretter innbyrdes oppgjør.  Er dette også likt avgjøres det ved loddtrekning i sekretariatet.

BANER
Banene er en vanlig stor bane delt i fire ved bruk av nedsenkede baneskiller av presenning. Banene har da vanlig markert sidelinje på en langside og en kortside. På andre langsiden gjelder baneskiller (presenning) som sidelinje, dvs. når den henger rett ned.  Andre kortlinje markeres med kjegler.  Dommeren avgjør til enhver tid om ballen er utenfor banen eller i spill.

Hver bane administreres av en banefunksjonær.  Banefunksjonæren disponerer kampballer, overtrekks-vester, tape, isposer og enkelt førstehjelpsutstyr.

KAMPAVVIKLING
Lagene må være spilleklare minst 15 minutter før oppsatt kamptid. 

Hvis et lag ikke er møtt til kamp 3 minutter etter oppsatt kamptid, tilkjennes motstanderen seieren med resultatet 6-0. 

Alle kamper startes og stoppes fra sekretariatet. Ved forsinkelser på én bane starter dommeren kampen når lagene er klare, men kampen avsluttes sammen med øvrige kamper fra sekretariatet. 

Ved avbrudd på grunn av skader stoppes ikke tiden.

SPILLETID
Innledende kamper i gruppespill har en kamptid på  
1 x 13 minutter, dette gjelder også ved eventuelle avsluttende kamper på lørdag.

Avsluttende kamper på søndag har en kamptid på 1 x 18 minutter.

Kampene i sluttspillet som ender uavgjort avgjøres på straffespark.  Det tas 3 straffespark for hvert lag, deretter en og en straffe til avgjørelsen foreligger.

I finalekampene er det først ekstraomganger på 2x5 minutter, deretter straffespark.

SPILLERE
Hvert lag kan bestå av inntil 8 spillere, hvorav keeper og fire utespillere må befinne seg på banen samtidig. Innbytte skjer etter håndballregler, spiller inn og spiller ut skal bytte på samme sted på sidelinjen mot tribune. Kun det lovlige antall innbyttere, 3 spillere, kan ha opphold på sidelinjen under kamp.

En spiller kan bare delta på ett lag i hver klasse i turneringen, ellers gjelder de vanlige aldersregler.

Kvinner kan spille på alle lag uansett alder.

Nedre aldersgrense for turneringen er 15 år.


DRAKTER OG UTSTYR
Alle spillere på et lag, unntatt keeper, må stille i samme farge på overdelen av fotballdrakten.  

Har to lag som skal møtes like drakter, disponerer banefunksjonæren overtrekksvester.

Keeper skal ha annen farge på overdel, dette gjelder både i forhold til eget lag og motstander. 

Godkjente leggskinn er påbudt.  Det er ikke tillatt med papp, eller annen provisorisk løsning.

Fotballsko med skruknotter er forbudt i hallen.

Klokke, smykker, piercing, etc. som kan medføre skade på spiller eller motspiller, skal fjernes eller tapes.

FORSIKRING
Lagene er selv ansvarlig for forsikring av sine spillere.

PROTESTER
Protester må leveres skriftlig på eget skjema som fås i sekretariatet.  Protesten må leveres umiddelbart etter kampslutt.  Protestgebyr er 100 kr, tas protesten til følge vil beløpet bli tilbakebetalt.

HYGIENE
Snus og tyggegummi er forbudt i hallen.  Spytting på banen medfører bortvisning fra kampen. Ny spiller kan da settes inn.

ALKOHOL OG RØYKING
Det er forbudt å drikke alkohol i hallen.  Berusede personer vil bli bortvist.

Det er heller ikke tillatt med flasker av glass i hallen.

Røyking er ikke tillatt innendørs.
  Nyeste kommentarer

06.11 | 18:10

Blir d satt opp ka lag som ska spela, evt oversikt/tabell etter dagens gruppespill?

...
01.11 | 18:11

Hei. Kan ikke se noe at dere har gjort det klart her.

...
01.11 | 17:40

Vi har puljeinndeling og kampoppsett klart, men noen som skal lese korrektur i kveld. Hvis det ikke oppdages noen feil blir det lagt ut i morgen.

...
01.11 | 16:52

Kommer ikke kampprogram idag?

...